Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Přihlašte se na FlightAware účet přímo na zařízení na kterém máte přijímač , nebo na jakémkoliv PC, který je ve stejné síti jako dané zařízení.
  2. Jděte na odkaz https://flightaware.com/adsb/piaware/claim
  3. Tam by měl být nalezen nezařazený přijímač a stačí dát dle pokynů přidat – CLAIM


Poznámka

Je možno přidat přijímač pod náš účet CzADSB, který tím bude mít větší sílu a lepší pozici. Pro toto nás stačí kontaktovat a domluvit se na postupu.


  • No labels
Write a comment…